Smoothie & Coffee

Alvina's Coffee

 • French Vanilla
 • 16oz. - $3.99
 • 20oz. - $4.50
 • ( Hot or Cold )
 • Caramel Machiato
 • 16oz. - $4.29
 • 20oz. - $4.79
 • ( Hot or Cold )
 • White Chocolate Mocha
 • 16oz. - $4.29
 • 20oz. - $4.79
 • ( Hot or Cold )
 • Coconut Caramel Machiato
 • 16oz. - $4.50
 • 20oz. - $4.99
 • ( Hot or Cold )
 • Pumpkin Pie
 • 16oz. - $4.29
 • 20oz. - $4.79
 • ( Hot or Cold )
 • Hazelnut
 • 16oz. - $4.29
 • 20oz. - $4.79
 • ( Hot or Cold )
 • Regular Coffee
 • Hot Chocolate
 • Iced Tea
 • Hot Tea

Smoothies

 • Strawberry Banana
 • $4.50
 • Strawberry
 • $4.50
 • Mixed Fruit
 • $4.50
 • Avocado
 • $4.75
 • Mango
 • $4.50
 • Mango Pineapple
 • $4.50
 • Taro
 • $4.75
 • Pina Colada
 • $4.50
 • Green Smoothie
 • $4.75
 • Four Fruit Smoothie
 • $4.75